Juridische metingen, wanneer zekerheid een vereiste is

Voor juridisch correcte en relevante opmetingen van de bestaande toestand staan de beëdigde landmeters van ibens landmeters voor u klaar.

Particuliere metingen – Plan bij verkoop

Bij aankoop van onroerend goed is een correct opmetingsplan geen luxe maar een must. Wij checken daarbij ook of er erfdienstbaarheden aanwezig zijn, en gaan de bestemming van het onroerend goed na.

Grensbepaling

Betwistingen tussen buren over de eigendomsgrens komen vaak voor. ibens landmeters doet voor u de nodige opzoekingen en juridisch correcte opmetingen. We zetten de exacte eigendomsgrens uit en geven u advies welke stappen u dient te ondernemen. Ook bij muurovernames onderhandelen wij graag voor u.

Prekadastratie/Precad aanvragen

Een groot gebouw wordt verdeeld in privatieve loten? Een perceel moet worden opgesplitst? Een deel van een perceel wordt onteigend? Dan moet u een prekadastratie of Precad proces opstarten om dit juridisch vast te leggen. Voor u waarschijnlijk een enorme administratieve rompslomp, voor onze landmeters dagelijkse kost, waarin ze u graag bij assisteren.

Contact opnemen met ‘juridische metingen’ kan via juridisch@landmeters.net of op +32 3 369 88 66.