Een gerust hart bij bouwwerken, een stevige houvast bij verkoop of verhuring van uw vastgoed

Bouwwerken in uw buurt? Vastgoed verkopen of verhuren? ibens landmeters staat u op een objectieve en onafhankelijke manier bij!

Plaatsbeschrijving voor en na werken

Bij werken bestaat altijd het risico dat andere constructies schade ondervinden. Om discussies te voorkomen met buurtbewoners of de overheid kan een plaatsbeschrijving van uw gebouw of constructie nabij de werken soelaas bieden. ibens landmeters maakt een gedetailleerd rapport op met foto’s en tekst. Wij zorgen er ook voor dat alle partijen deze verslagen goedkeuren. Na uitvoering van de werken stellen we, indien gewenst, een vergelijking op met de oorspronkelijke staat van het gebouw of constructie, waarna we een begroting opmaken van de eventuele schade.

Plaatsbeschrijving in- en uittrede huur

Een huurder die schade veroorzaakt aan uw huis of appartement? Dat risico bestaat altijd!
Bij een huurovereenkomst treden wij op als een onafhankelijke expert door een gedetailleerde plaatsbeschrijving op te maken. Bij einde huur zorgen we, indien gewenst, voor een nieuwe beschrijving. Door het vergelijken van deze beschrijvingen bepalen we de eventueel veroorzaakte schade door de huurder, waarna we een begroting van de schade opmaken.

Schatting

Wat is onroerend goed en grond nu ‘echt’ waard? Een onafhankelijke en objectieve taxatie biedt een stevige houvast bij verkoop van vastgoed. Maar ook bij nalatenschappen, echtscheidingen, inbreng in vennootschappen, verkavelingsdossiers en hypotheekwaarborgen speelt een neutrale schatting een belangrijke rol.

Een waardebepaling of taxatie is afhankelijk van diverse factoren die wij gedetailleerd in onze vingers hebben. ibens landmeters treedt op als vastgoedexpert, maakt een deskundige analyse en berekent de waarde van uw vastgoed of grond.

Contact opnemen met ‘expertises’ kan via expert@landmeters.net of op +32 3 369 06 81.