Technische metingen – Nauwkeurig tot achter de komma

U heeft snel een zeer gedetailleerd beeld nodig van een bepaald gebouw, technische installatie of terrein? Wij passen de juiste meettechnologie toe voor het gewenste resultaat.
Naast klassieke topografische metingen hebben we ons de laatste tien jaar verdiept in alternatieve en aanvullende technologieën.

Laserscanning

Laserscanning is vandaag een quasi mainstream meettechniek geworden. Er bestaan veel varianten, elk met hun voor- en nadelen. Daarom is er geen sprake van een ‘one size fits all’ aanpak. Door onze ervaring weten we welke scanningstechniek tot de beste en meest zinvolle 2D-plannen, 3D-modellen, –analyses en –visualisaties zal leiden voor u als klant.

SceneCenter applicatie: 360° panorama fotografie en fotogrammetrie

Uw bouwwerk, installatie of security gevoelige locaties op de meest realistische manier visualiseren? VR met andere woorden? Met onze state-of-the-art professionele 360° camera is dat een koud kunstje. Met dit toestel nemen we de omgeving op in ultra HDR resolutie en overtreffen we veruit alle bestaande consumer oplossingen op de markt!
Onze dienstverlening biedt meer dan enkel het opnemen van de ‘big data’ beelden. We hosten voor u de data in een SQL database. De applicatie die op de database draait, zorgt niet alleen voor het beheer en visualisatie van de beelden, maar opent ook de deur voor een reeks toepassingen, van security briefings en projectvoorbereiding, tot asset documentatie en -management en dat 24/7 worldwide!

Contact opnemen met ‘technische metingen’ kan via technischemetingen@landmeters.net of op +32 3 369 88 53.