Tracémetingen, altijd op de juiste weg

Bij (her)aanleg van wegen, rioleringen, verkavelingen en spoorwegen moeten topografische metingen gebeuren. Zowel voor als na de werken dienen de plannen in een gestandaardiseerd formaat aangeleverd te worden. Bij ibens landmeters hebben we een ruime ervaring opgebouwd met de GRB-bestekken, het bestek van AWV, Urbis en bij rioleringswerken deze van Aquafin en Farys. De landmeters van ibens landmeters staan voor u klaar!

Spoortrolley beschikbaar

Met onze spoortrolley kunnen we heel efficiënt en op een gedetailleerde manier trein- en tramsporen inmeten. We zetten de trolley ook in op werven voor het uitzetten van sporen.

As-built metingen (volgens GRB-specificaties)

Onze landmeters zijn uiterst bedreven in GRB-metingen. Wij brachten reeds verschillende gemeentes in kaart.
We beschikken over onze eigen software om in de bestekken te werken, waardoor we heel flexibel zijn op technisch vlak.

Contact opnemen met ‘tracémetingen’ kan via trace@landmeters.net of op +32 3 369 88 56.